Tuesday, August 18, 2015

รายชื่อผู้ได้บาดเจ็บชาวต่างชาติ

รายชื่อผู้ได้บาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.ตำรวจ
1) Ms.Wayan
2) Mrs.Ong Chee Kee
3) Ms.Mayla
4) Ms.Liu Chen
5) Mr.Chu Sun Yu
6) Ms.Lee Chunwa
7) Mr.Chiu Pet Ya
8) Wang Yi Ming
9) Ms.Liaa Shiivln
10) Fang Wei
11) Mr.Michelle
12) Tan Rui Hun
13) Ms.Chang Shzh Tzen
14) Ms.Liaa Shiivln
15) Ma Zi Shu
16) Mr.Zhu Qin Cheng
17) Mr.Donovan
18) Mr.Hang Ying
19) Wang Diann
ร้อยเวร สน.ลุมพินี
พ.ต.ท.สมเกียรติ พลอยทับทิม

รายชื่อผู้ได้บาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.พระมงกุฏ
1) Mr.Wang Yiming (child)
2) Mr.Wang Dian
3) Ms.Yang Xiting

รายชื่อผู้ได้บาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.กลาง
1.Mr. Truong Mai Van ชาวเวียดนาม (บาดเจ็บสาหัส)

รายชื่อผู้ได้บาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.จุฬาฯ
1) Mr.Donovan Chan
2) Ms.Zhang Ying Chen
3) Ms.Michelle Heng
4) Ms.Sales Namu
5) Ms.Chang Hsin (Girl)
6) Mr.Ko Chwg Ming
7) Mrs.Liu Chen
8) Ms.Zhang Yi Hang (Girl)
9) Mr.Chang Ning
10) นาย...ชาวจีน ไม่ทราบชื่อ-นามสกุล
10) นาย...ชาวจีน ไม่ทราบชื่อ-นามสกุล
11)นาย...ชาวจีน ไม่ทราบนามสกุล
ร้อยเวร สน.ปทุมวัน (รพ.จุฬา) ร.ต.ท.สรธัญ สุวรรณเรืองศรี

รายชื่อผู้ได้บาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.หัวเฉียว
1) Ms.Hung Yueh Ling (31ปี)
2) Ms.Ong Chiew Lee (59ปี)
3) Ms.Qin Yi (19ปี)
4) Mr.Hermawan Inradjaja (61ปี)
5) Ms.Htuang Jing Jie (22ปี)
6) Mr.Ong Li Meng Wesley (53ปี)
7) Ms.Rosy Fengwei (45ปี)
8) Ms.Tan Kim Siok (52ปี)
9) Mr.Tan Rui Hun (29ปี)
10) Ms.Yi Jia Tong (12ปี)
11) Ms.Ong Chiew Huay
ร้อยเวร สน.พลับพลาไชย1 พ.ต.ต. อริธัช อธิสุรีมาศ ,ร.ต.ท.ปรัชญา บุปผาวัลย์

รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.รามาฯ
1) Mr.Ng Su Teck (Chinese, 35ปี)
2) Mr.Nebh Hock Guan (Chinese, 53ปี)
3) Ms.Neah Ling (Chinese, 32ปี)
4) Ms.Peng Li (Chinese, 20ปี)

รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บชาวต่างชาติ ร.พ.ราชวิถี
1) น.ส.เหลียว ซิ หมิน (20ปี)
2) น.ส.ซู หยาง (19ปี)
3) น.ส.ไล ยู หลิง (18ปี)
4) น.ส.เหลียว ยาน เซีย (26ปี)
5) น.ส.เซียง ฟาง (36ปี)
6) นายหม่า เจียน บิง (42ปี)

No comments:

Post a Comment